skip to page contents

Gyrfaoedd | Cyrsiau | Cefnogaeth i Gwmnau | Safonau | Cymwysterau | Ymchwil | Strategaeth | Ariannu | Cenhedloedd a Rhanbarthau | Am Skillset
Hysbysebu | Animeiddio | Computer Games | Adnoddau | Ffasiwn a Thecstilau | Ffilm | Cyfryngau Rhyngweithiol | Llun-Ddelweddau | Cyhoeddi | Radio | Teledu
Text size: A A A
Cofrestrwch ar gyfer ein e-gylchlythyrau
Dod o hyd i gwrs
Darllenwch flog Creative Skillset

Courses Search

Search the Creative Skillset/BFI Media Courses Directory of over 10,000 UK television, film, publishing, radio, animation, interactive media and photo imaging courses.


  • Select a sector

  • Where do you want to train or study?

Croeso i Skillset

Audiophile workstation  - The London Studios
Mae Diwydiannau Creadigol y DU yn gwneud cyfraniad pwysig i'n heconomi a'i thwf ac mae enw da ganddynt ar draws y byd.

Mae Creative Skillset yn grymuso'r Diwydiannau Creadigol i ddatblygu sgiliau a thalent; rydym yn gwneud hyn trwy ddylanwadu ar bolisïau a'u llunio a thrwy sicrhau buddsoddiad hollbwysig i unigolion er mwyn iddynt ddatblygu i fod y goreuon yn eu maes ac i fusnesau dyfu.

Yn ein rôl yn gorff diwydiannol y Diwydiannau Creadigol, rydym yn gweithio ar draws ffilm, teledu, radio, animeiddio, effeithiau gweledol, gemau, ffasiwn, tecstilau, cyhoeddi, hysbysebu a chyfathrebu marchnata.

Os ydych eisioes yn gweithio o fewn i un o'r diwydiannau yma, gallwn gynnig cyngor ac adnoddau i helpu eich gyrfa i symud ymlaen. Neu, os hoffech chi ddechrau gweithio yn y diwydiant cyffrous yma, mae gennym ni wybodaeth ar yr holl wahanol fathau o swyddi sydd ar gael.

Challenge Fund


Skills Investment Fund

SIF fund picture

The Creative Skillset Skills Investment Fund supports skills in film, high-end TV, animation, games and VFX.

Read More

Ariannu

Sam Taylor Wood directing Nowhere Boy, a contributor to the Skills Investment Fund. Image thanks to Icon Film Distribution

Mae Creative Skillset yn dosbarthu nifer o gronfeydd hyfforddi gwahanol ar gyfer y diwydiannau cyfryngau creadigol. Darganfyddwch pa gronfa yr ydych yn gymwys i'w derbyn.

Read More

Apprenticeships

Creative Skillset Apprenticeships

Apprenticeships provide the key work-based learning pathway and the opportunity to 'earn and learn'. They provide effective training and education, as the occupational qualification is based on national occupational standards.

Read More

Gyrfaoedd

Find everything you need to get ahead

Mae gwasanaeth Gyrfaoedd Creative Skillset ar gael i'ch helpu - p'un ai ydych newydd adael yr ysgol neu yn graddio o'r coleg, neu â sawl blwyddyn o brofiad - i ganfod cyfleoedd newydd, dod o hyd i'r hyfforddiant cywir ac adeiladu'r yrfa rydych yn dymuno ei chael.

Read MoreHafan |  Sector |  Cenhedloedd a Rhanbarthau |  Amdanom Ni |  Chwilio
Hawlfraint 2001-13 Creative Skillset |  Polisi Defnydd Data |  Am y Safle Hwn |  Deddf Hygyrchedd

Creative Skillset, Focus Point, 21 Caledonian Road, London, N1 9GB. Tel: 020 7713 9800